FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV (FNF)

er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivs- organiasjoner på fylkes- nivå.

 

Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.  

FNF Vestfold fellesmøte og årsmøte

Kajakk Foto Mikel Gonsholt

FNF Vestfold fellesmøte for natur- og friluftsorganisasjoner i Vestfold og årsmøte

 

Tid: Mandag 5. mars 2018 kl 1900
Sted: Tollboden (2. etg), Nedre Langgate 38, Tønsberg


Vestfolds skjærgård og ny padleled
Vi fikk høre om nye muligheter i skjærgården for kajakkpadling og overnatting med friluftsmannen Bård Andresen fra Vestfold Fylkeskommune.

 

Nytt om natur og friluftsliv
Hva kan vi gjøre med marin forsøpling? Hvordan friste ungdommen til friluftsliv? Finnes det et kart over alle friluftsområdene her jeg bor? (OF, NNV, DNT m.fl.) Organiasjonene delte sine suksesshistorier.

 

Servering av fiskesuppe, mineralvann, kaffe og kaker.

 

Påmelding innen 28.feb via PÅMELDINGSLINK

 

eller til FNF-kontoret på vestfold@fnf-nett.no /48 292 616.

 

Vi oppfordrer alltid organisasjonene til å stille
med flere representanter, gjerne også fra lokallagene.


 

Årsmøte
Merk at det er forslag om nye vedtekter. Disse er basert på et forslag utarbeidet nasjonalt med hensikt på at alle fylkene skal ha like vedtekter i hele landet etter sammenslutning til en nasjonal organisasjon for FNF.

 

4H ønsker avløsning i styret og det er dermed mulig for en annen organisasjon å være med i styret. 6-8 møter i året. Ta kontakt med koordinator dersom dette kan være av interesse. 

 

Ta kontakt for å få tilsendt årsmøtepapirer fra FNF-kontoret på vestfold@fnf-nett.no /48 292 616.