FNF Østfold klager på byggehøyde

FNF Østfold har levert klage på detaljregulering for Nore og Vanem industriområde i Moss kommune. Vi mener at byggehøyden som er tillatt i planen ikke er i tråd med rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag og vi frykter at et monumentalt lagerbygg vil forringe opplevelsen av natur- og friluftsliv i området rundt Vansjø.

 

Klagen i sin helhet kan du lese her.

FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV (FNF)

er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivs- organiasjoner på fylkes- nivå.

 

Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.  

Årsmøte

Årsmøte for FNF sentralt ble avholdt 12. mai 2016.

 

Årsmøtepapirer