To gode seminarer om vann

Apeltun vassdraget

Høsten 2017 var mange FNF organisasjoner og koordinatorer på to nyttige seminarer om vannforvaltning. Her følger notater og presentasjoner:

 

1. Seminar om restaurering av vassdrag og våtmark i Bergen 27 - 28 september, 2017

Dette er et årlig seminar ved Norsk Vannforening, Tekna og Miljødirektoratet

 

2. Seminar om revidering av konsesjonsvilkår ble holdt i Trondheim 3. november, 2017
v. Vannkoordinator hos SABIMA i samarbeid med flere nasjonale frivillige organisasjoner

 

Notater og foredragene finner du her.

1. Seminar om restaurering av vassdrag og våtmark i Bergen 27 - 28 september, 2017

 

17-09-26, 27 Seminar om resturering i Bergen

Det kan være nyttig å kikke raskt gjennom notatet først. Der beskrives ogso

 

Foredragene kan lastes ned her

 

Notat fra seminaret i 2016 v. koordinator i FNF Agder:

Restaurering av vassdrag og våtmarker 2016 referat

 

Foredragene kan lastes ned her.

 

2. Seminar om revidering av konsesjonsvilkår ble holdt i Trondheim 3. november, 2017
 

Veileder_vilkårsrevisjon v. SABIMA og samrbeidende organisasjoner

 

Foredrag fra seminaret:


20171103_Energipolitikk_CS

FNF Troms_Presentasjon Seminar om vilkårsrevisjoner 2017_FNF Troms.

FNF-presentasjon - seminar - vilkårsrevisjoner FNF Oppland

Foredrag revisjon Årdal Stølsånå nov 2017 AAL OV