Årlige FNF-samlinger

Det nasjonale styret for FNF arrangerer to årlige FNF-samlinger for koordinatorer og styremedlemmer i de fylkesvise FNF.


Samlingen i februar/mars er kun for koordinatoren, mens samlingen i på høsten er for koordinatoren og representanter fra fylkesstyret.

 

Her legges ut informasjon om de årlige FNF-samlingene, herunder aktuelle foredrag/innlegg fra samlingene.

 

 

2019

Programmer og presentasjoner fra samlingene i 2019:

 

APRIL 2019 

Program  

 

Foredrag 

 

Vanndirektivet og regionale høringer

v/ Åsa Renman, vannkoordinator

 

Villrein

v/ Siri Parmann, NJFF  

v/ Eva Lill Kvisle, DNT  

v/ Villreinsenteret i Sør

 

Nasjonal ramme for vindkraft

v/ Erlend Bjerkestrand, NVE

 

Veien videre for FNF og organisasjonene, vindkraft

v/ Anja Ibrekk, KLD

 

 

 

2018

Programmer og presentasjoner fra samlingene i 2018:

 

OKTOBER 2018 

Program 

 

Foredrag 

 

Økonomisystemer oppdatering, innføring og standard v/ Ole Lilleås

Reiseregninger oppdatering, innføring og standard v/ Ole Lilleås

Presentasjon av konklusjon i EVAPLAN v/ Gro Sandkjær Hanssen

Vindkraft: Hva er konsekvensene for natur, landskap og friluftsliv? v/ Sveinulf Vågene

Nasjonal ramme for vindkraft v/ Erlend Bjerkestrand, NVE

DNTs rapport om stiens rettvern v/Oddvin Lund, DNT

Planer for friluftslivets ferdselsårer v/ Lise-Berith Lian, Buskerud fylkeskommune

 

 

MARS 2018 

Program 

 

Foredrag 

 

Friluftsløftet v/ Drammen kommune

Dannelse av «Friluftslivsrådet» v/ FNF Buskerud og lokale organisasjoner
Bruk av naturdatabaser v/ Kristoffer Bøhn, Sabima
Hvordan se på samlet belastning v/ Staffan Sandberg, FNF Telemark

Byutvikling & friluftsliv v/Rune Skeie, Asplan Viak

Kommunedelplan for naturmangfold i Ski kommune v/ Maja Dinéh Sørheim, miljørådgiver i Ski kommune

Vannforvaltning: Kantsoner v/ Åsa Renman, Vannkoordinator

 


 


 

2017

Programmer, deltakerlister og presentasjoner fra samlingene i 2017:

 

Mars 2017 

Program 

Foredrag


 

September 2017 

Program 

Foredrag

 

 

 

2016

Programmer, deltakerlister og presentasjoner fra samlingene i 2016:

 

April 2016 

Program 

Foredrag

 


 

September 2016 

Program 

Foredrag

 


 

 

Tidligere samlinger

Programmer, deltakerlister og presentasjoner fra tidligere samlinger finnes på egen samleside.