Årlige FNF-samlinger

Den sentrale styringsgruppen for FNF arrangerer to årlige FNF-samlinger for koordinatorer og arbeidsutvalgsmedlemmer i de fylkesvise FNF.


Samlingen i februar/mars er kun for koordinatoren, mens samlingen i på høsten er for koordinatoren og representanter fra arbeidsutvalget.

 

Her legges ut informasjon om de årlige FNF-samlingene, herunder aktuelle foredrag/innlegg fra samlingene.

 

 

2017

Programmer, deltakerlister og presentasjoner fra samlingene i 2017:

 

Mars 2017 

Program 

Foredrag


 

September 2017 

Program 

Foredrag

 

 

 

2016

Programmer, deltakerlister og presentasjoner fra samlingene i 2016:

 

April 2016 

Program 

Foredrag

 


 

September 2016 

Program 

Foredrag

 


 

 

Tidligere samlinger

Programmer, deltakerlister og presentasjoner fra tidligere samlinger finnes på egen samleside.