FNF Trøndelag

FNF er et samarbeidsnettverk for naturvern- og friluftsorganisasjoner på fylkesnivå. I Trøndelag er tjue organisasjoner tilsluttet FNF. Vi støttes økonomisk av Klima- og miljødepartementet og Trøndelag Fylkeskommune. Vi arbeider i hovedsak med påvirkning i arealsaker for å bevare viktige natur- og friluftsområder. Det kan være alt fra en liten skog nært et tettsted hvor folk går på tur på kvelden etter arbeid til urørte villmarksområder hvor man kan gå mange mil uten å se noen større spor etter mennesker. 

 

 

Tilsluttede organisasjoner

FNF Trøndelag består av 18 organisasjoner med forskjellige aktiviteter, men de har en sak felles: De er på en eller annen måte glade i naturen. Vi har organisasjoner som bedriver ulike typer av friluftsliv i fylkets natur, organisasjoner som er opptatt av forskjellige organismer og som arbeider med å bevare naturen. De fleste organisasjonene er fylkes- eller regionlag under landsdekkende organisasjoner.

 

 

Styret

Nina Pettersen (leder)
Nord-Trøndelag Turistforening

 

Marte Fandrem 

Norsk Botanisk Forening, Trøndelagsavdelinga

 

Ellen Marie Andersson 

Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag

 

Brit Solli Isachsen 

Trondheim Turmarsjforening

 

Henry Skevik
Nord-Trøndelag Røde Kors 

 

Inga Saur 

Norges Jeger- og Fiskerforbund