FNF Nord-Trøndelag og FNF Sør-Trøndelag har slått seg sammen til FNF Trøndelag

Den 20. februar ble FNF Nord- og Sør-Trøndelag slått sammen til FNF Trøndelag. Det nye forumet består av totalt 20 foreninger med tilsammen 44 000 medlemmer.


Sammenslåingen vil føre til at vi kan bruke mere tid på å serve medlemmene våre i utbyggingssaker som berører natur- og friluftsverdier og mindre tid på administrering. I tillegg vil vi også kunne yte bedre service ved at det nå er to personer som kan jobbe med de samme sakene og dermed får flere nytte av kompetansen til de ansatte. Et sammenslått FNF Trøndelag vil også kunne gi bedre innspill til de nye fylkesplanene som skal utarbeides nå etter at regionreformen i Trøndelag er gjennomført.

 

Kontorlokalisering for begge de ansatte vil være i Gjensidigegården i Stjørdal.