Strandryddeuka 2018

IMG_1112

Bli med i kampen mot marin forsøpling og rydd en strand i vår.

 

Årets strandryddeuke spenner fra 30. april til 6. mai, med den store Strandryddedagen 5 mai som et høydepunkt. I Troms er det stort engasjement og mange ryddeaksjoner du kan bli med på.

Marin forsøpling er et stort og voksende miljøproblem. Heldigvis får problematikken stadig mer oppmerksomhet og en rekke aktører og privatpersoner står klare for i gjøre en innsats.

 

3,6 millioner fordelt i Troms 

I år fordelte miljødirektoratet 80 millioner kr hvor 3,6 millioner går til forebygging og opprydding av marin forsøpling i Troms. Disse var Senja Avfall IKS, Ishavskysten friluftsråd, Avfallsservice AS, Håloglanad Ressursselskap IKS, Finnmkark Friluftsråd og Coasteering AS. Disse aktørene vil ha oversikt og en koordinerende rolle over ryddeaksjoner i sine geografiske områder. Les mer.

 

Familieaktiviteter og rydding 5. mai 

I forbindelse med den nasjonale Strandryddedagen 5. mai vil det gjennomføres en rekke arrangement rundt i fylket. I Tromsø inviterer Ren Kyst, Tromsø kommune, Ishavskysten friluftsråd og Troms Turlag til strandrydde- og fjæredag på Tønsnes klokka 11:00-15:00. I tillegg til søppelplukking blir det en rekke artige aktiviteter, mat på bål, m.m. Les mer.

 

Ryddeaksjoner og registrering 

På Hold Norge Rent sine nettsider kan du på ryddeportalen registrere dine egne aksjoner, se hvilke ryddeaksjoner som er i nærheten, samt at du oppfordres til å registrere hva du har plukket. Mer info finnes her

 

Hvis det ikke passer å rydde på Strandryddedagen eller under strandryddeuken, kan du velge en dag som passer for deg. Hver dag er en ryddedag!

 

Med ønske om en god strandryddeuke!