Tilsluttede organisasjoner

De tilsluttede organisasjonene i FNF Akershus er med på å gjøre FNF til et effektivt og faglig godt samarbeidsforum.

 

Å være tilsluttet FNF innebærer deltakelse i og bidrag til konstruktivt i FNF-arbeide gjennom å informere egne medlemmer om FNF og arbeidet som må gjøres, bidra med innspill og tilbakemeldinger i relevante saker, og delta på det årlige fellesmøtet i FNF.

 

Tilslutning til FNF gjøres gjennom en tilslutningserklæring.

 

 

Følgende organisasjoner har sluttet seg til FNF Akershus:

Hvorfor tilslutte seg