Enstemmig formannskap vil bevare borgeåsen

Fortsatt trussel mot Valleråsen, men formannskapet i Porsgrunn stanser boliger i naturområdene på Borgeåsen.

Et enstemmig formannskap vedtok i går at boligutbygging på Borgeåsen ikke tas med i forslaget til kommuneplanens arealdel når det skal på høring. Kalkberggrunnen gjør området til en svært viktig lokalitet for planter. Nærheten til bebyggelse, utsikt og parkeringsmuligheter gjør området viktig også for friluftslivet. En omfattende navninnsamling sattes i gang, noe en av ti innbyggere i Porsgrunn har skrevet under på.

Kampen om Borgeåsen er ikke ny. Mange har tatt til orda for en markagrense for å gi en mer langsiktig forvaltning av naturområdene i Porsgrunn. At man skal etablere en markagrense ble vedtatt sist kommuneplanen ble revidert i 2015, men arbeidet har stoppet opp.

Til tross for sterke motforestillinger fra administrasjonen ble det flertall for å ta med boligbygging i Valleråsen i høringsutkastet. Dette er også et viktig område for både nærfriluftsliv og biologisk mangfold som gjentatte ganger har vært under press.