Friluftslivets uke 2018

Fjelltur-2

Friluftslivets uke har vært markert fra hver første helg i september siden 1993, og målet har hele tiden vært det samme: Skape større oppmerksomhet om friluftsliv i befolkningen og vise frem lag og foreningers innsats og tilbud.

Friluftslivets uke gir lag og foreninger «drahjelp» til å sette friluftsliv på dagsorden lokalt. Gjennom riksannonser, sosiale medier, konkurranser, pressemeldinger, politiske arrangementer og støtte til regionale samlinger får uken nasjonal oppmerksomhet.

Hvordan kan din forening markere friluftslivets uke? 

Du/ditt lag/forening kan gjøre akkurat hva dere ønsker i Friluftslivets uke 1.-9. september – det viktigste er at det handler om friluftsliv, at det er gøy og åpent for alle. Her er noen forslag:

 

1.       Natt i naturen 1. september – hele Norge sover ute! Inviter gjerne lokalbefolkningen og/eller politikere (og lokalavisa) til en hyggelig uteovernatting et sted i lokalmiljøet.

2.       Åpen dag/kveld! Inviter nye potensielle medlemmer til en aktivitet, eller et hyggelig info-møte i løpet av uka.

3.       Hva med å arrangere en hyggelig ryddedag for å markere allemannsretten og sporløs ferdsel? Rydd en sti, en strand eller et friluftslivsområde, mens dere tar en hyggelig tur.

4.       Har dere allerede et arrangement som er planlagt rett før eller rett etter Friluftslivet uke? Dersom det er mulig å flytte på, kan arrangementet blir markedsført som en del av uken.

5.       Ta kontakt med din lokale utlånssentral/BUA – kanskje kan dere gjøre noe sammen?

 

Registrer ditt arrangement i aktivitetskalenderen. Både FNF og Norsk Friluftsliv kommer ha reklame for kalenderen, arrangementer der har derfor mulighet å nå ut til flere.

 

  

 (MINST) 5 gode grunner til å bli med:  

1.       Du og ditt lokallag er med på å sette friluftsliv på agendaen over hele Norge 

2.       Din organisasjon blir synlig og får nye medlemmer 

3.       Dere gjøre noe positivt for lokalmiljøet og vil glede mange  

4.       Dere blir kjent med politikere og andre viktige beslutningstakere 

5.       Dere får gratis markedsføring/drahjelp fra kampanjen Friluftslivets uke 

 

FNF kommer sammen med fylkeskommunen, Grenland Friluftsråd og Universitetet i Sørøst-Norge arrangere to seminarer om løfter og praktisk politikk for forvaltning av bynære markaområder. Et av seminarene kommer være i Bø kvelden 3. september og det andre blir i Skien formiddagen 11. september. Program og annen informasjon legges ut på vår nettside under juni.