Nyoppusset nyhetsbrev lansert i dag!

Lanseringsbilde

Friluftsnytt ble startet for å informere om aktuelle saker, arrangementer og nyheter som kan være av interesse for natur- og friluftlivsorganisasjonene i Oslo og Akershus. Vi har nå tatt en etterlengtet oppussing av nyhetsbrevet, med utgangspunkt i at det skal fremstå som ryddigere og mer oversiktlig enn før. Det er også opprettet en egen epost-adresse for alle kommentarer, tilbakemeldinger eller innspill.

Vi oppfordrer dere til å bruke tilbakemeldingsmuligheten!   

 

SE FØRSTE OPPUSSEDE UTGAVE HER

 

 

FNF Akershus, OOF og FNF OSlo ønsker at nyhetsbrevet Friluftsnytt skal være et nyttig og brukervennlig verktøy for natur- og friluftslivsorganisasjonene i regionen.

 

Ryddigere og mer oversiktlig 

For å få nyhetsbrevet til å bli med ryddig og oversiktlig slik at en lett finner sine relevante saker har vi endret oppsettet på brevet. Friluftsnytt er nå inndelt i fire bolker:

"Nyheter" - ferske natur- og friluftsfaglige nyheter, "Høringer" - natur- og friluftsfaglige høringssaker i regionen, "Arrangementer" - relevante seminarer, konferanser o.l. og "Forrige Friluftsnytt" - tidligere annonserte høringssaker der høringsfristen ennå ikke har gått ut. I toppen av nyhetsbrevet finnes snarveier til hver bolk.

 

Arena for oppstart av dialog 

FNF Akershus, OOF og FNF OSlo ønsker også Friluftsnytt skal være en arena for oppstart av dialog mellom organisasjonene, inkl. FNF og OOF. Vi har derfor opprettet en egen e-post adresse for nyhetsbrevet og implementert en tilbakemeldingsknapp i selve nyhetsbrevet som begge som går direkte til alle i redaksjonen. Vi håper at Friluftsnytt på denne måten kan bli et verktøy for å identifisere og prioritere hvilke saker en skal arbeide med.

 

Vi oppfordrer leserne av Friluftsnytt til å benytte seg av denne tilbakemeldingsmuligheten til det dere måtte ønske, det være seg saker dere mener en bør fokusere på, ris, ros eller annet.

 

Kontakt og tilbakemelding:

friluftsnytt@fnf-nett.no