FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV (FNF)

er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivs- organiasjoner på fylkes- nivå.

 

Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.  

Gjerder i strandsonen må vike

300_5518

Det nytter å si ifra: Gjerder i strandsonen må vike for allemannsretten i Holmestrand. Saken har hatt nok en runde i systemet men landet ut til friluftslivets og allmennhetens fordel også denne gangen. Tvangsmulkt på 20 000+ venter om gjerdet ikke fjernes.

Kanskje noe å jobbe mer systematisk med fremover for friluftslivet i Vestfold? Kommunen gjør ikke denne jobben uten at vi sender inn saken - det er med andre ord opp til oss å si fra!

 

FNF har sendt klage til fylkesmannen og støttet Drammens sportsfiskere i sin sak for å ivareta allemannsretten og fri ferdsel i strandsonen. Konklusjonen fra Fylkesmannen er at stengslene er ulovlige i henhold til Friluftslovens paragraf 13.

 

Faksimile fra Jalsberg avis

https://www.jarlsbergavis.no/holmestrand/nyheter/strandsonen/tre-ar-etter-klagen-fra-drammens-sportsfiskere-far-kommunen-full-stotte-i-strandsone-sak/s/5-26-137933

 

2018 Smørstein