FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV (FNF)

er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivs- organiasjoner på fylkes- nivå.

 

Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.  

Forum for natur og friluftsliv Hedmark søker koordinator

177F2EBDDC

Vil du jobbe med natur og friluftsliv i Hedmark (snart Innlandet) fylke? 

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Hedmark har ledig 100% stilling som fylkeskoordinator i ett år med mulighet for forlengelse.

FNF er et samarbeidsforum for natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. Formålet er å styrke tilsluttede organisasjoners arbeid med natur- og friluftslivsfaglige saker. Du som rådgiver vil jobbe sammen med koordinator for FNF Oppland.

 

Søknadsfrist: 15. august 

Arbeidsoppgaver i FNF:

  • Sette naturverdier og friluftsliv på dagsorden i samfunnet
  • Ha god kontakt med myndighetene
  • Bygge gode nettverk mellom organisasjonene, med politikere og andre relevante aktører
  • Påvirke i relevante plan- og saksprosesser
  • Bygge kompetanse i organisasjonene
  • Skrive og bistå de tilsluttede organisasjonene med høringsuttalelser
  • Administrative ansvar for FNF i fylket og sekretariat for styret og årsmøtet.

Ønskede kvalifikasjoner: 

Natur- og friluftslivsfaglig utdannelse fra høyskole/universitet e.l. Kunne jobbe selvstendig, ta ansvar, være strukturert og vise initiativ. Vi søker en person som har gode samarbeidsevner. Koordinatoren skal være samlende og skape tillit hos organisasjonene i Forumet. Kjennskap til organisasjonene og interesse for natur og friluftsliv er en forutsetning.

 

Medarbeidere i FNF Hedmark er ansatt sentralt, men har sin arbeidsplass i fylket.

Koordinator vil være plassert i kontorfellesskap med FNF koordinator i Oppland med kontor i Fakkelgården, Lillehammer.

 

 

For mer info og kontaktinformasjon se annonsen på Finn.no.