Invitasjon til seminar om by- og tettstedsnære markaområder

Borgeåsen_

Arealforvaltning og arealpolitikk er en taukamp mellom ulike interesser, der natur- og friluftsinteressene stadig taper terreng. Hvordan skal vi ta vare på naturopplevelsene og friluftslivet i byene og tettstedene våre for fremtidige generasjoner? Vi setter fokus på dette og inviterer deg til kveldsseminar i Bø mandag 3.september eller frokostseminar tirsdag 11.september i Skien (husk påmelding).  

 

Gratis og åpent for alle, men spesielt interessant for offentlige myndigheter, politikere, studenter og frivilligheten. 

 

OBS: Påmeldingsfrist 2.september til frokostseminar i Skien  

Påmeldingsskjema for seminar i Skien. 11.september kl.08.30

 

Ingen påmelding til seminar i Bø.

 

Sted:USN, auditorie A.O.Vinje

 

DATO:  

Mandag 3.september 

 

PROGRAM  

 

17.30

Velkommen og innledning. Mariken Kjøhl-Røsand, fylkeskoordinator i Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark

 

Markaområdenes verdi. Per Ingvar Haukeland, førsteamanuensis USN

 

Kampen om Oterholtfossen. Henrik Høilo

 

18.30

Møt organisasjonene på stand. Utepause med snacks på grillen.

 

19.00

Hvordan kartlegges friluftsområder? Sindre Flø og Maria Bø Kaasa, Bø kommune

 

Slik veier vi alle hensyn. Geir Sønstebø, leder i plankomiteen i Bø kommune

 

Er avstanden mellom ord og handling for stor i friluftspolitikken? Siri Meland, fagsjef i Norsk Friluftsliv

 

SKIEN 

Sted: Skagerak Arena, møterom i 3.etg 

 

Foreløpig PROGRAM  

 

08.30

Markagrense og maks 500 meter til tursti i byen. Er det mulig? Håvard Nymoen, byplanlegger i Skien kommune

 

Markaområdenes verdi.  Annette Bischoff, Instituttleder ved institutt for idrett og friluftslivsfag ved Universitetet i Sørøst-Norge

 

Hvordan kartlegges friluftsområder? Bjørnar Løkstad, Grenland Friluftsråd

 

09.30

Mingling, pause

 

10.00  

Kampen om Valleråsen. Jacob Kløverød, Porsgrunn og Omegns turistforening

 

Slik veier vi alle hensyn. Politiker fra Grenland.

 

Avsluttende spørsmålsrunde og diskusjon 

 

Borgeåsen

 

VELKOMMEN!