Vann- og vindkraftbefaringer i Troms høst 2018

Øvre Tømmerelva

I høst gjennomføres en rekke befaringer av vann- og vindkraftverk i Troms. Revisjon av Guolasjohka, samt klagebefaring av Maurneset vindkraftverk og Skoelva vannkraftverk, er noen av sakene natur- og friluftsorganisasjonene har engasjert seg i. Områdene er viktige å bevare for friluftsliv, naturmangfold, landskap, reindrift m.m. 

Her er en oversikt over en rekke befaringer som FNF Troms / organisasjonene er invitert til i de neste ukene: 

 

28.08, kl. 10:00 - Befaring for vilkårsrevisjon av Guolasjohka kraftverk, Kåfjord kommune 

Les FNF Troms sitt innspill i saken her.

Påmelding til odbj@nve.no innen 20. august. Meld dere på så snart som mulig, så går det fint.

 

05.09, kl. 09:00 – Klagebefaring av Øvre Tømmerelv kraftverk, Sørreisa kommune 

Les FNF Troms sitt innspill her, samt tilleggsuttalelse her. FNF påklaget ikke NVE sitt vedtak om konsesjon, selv om vi frarådet konsesjon.

Påmelding til Siri-Merethe.Fagerheim@oed.dep.no innen 3. sept.

  

05.09, kl. 13:30 – Klagebefaring av Skoelva kraftverk, Bardu kommune 

Les FNF Troms sitt innspill her og klage her.

Påmelding til Siri-Merethe.Fagerheim@oed.dep.no innen 3. sept.

 

06.09, kl. 08:00 – Befaring revisjon av Kvænangenvassdraget, Kvænangen kommune 

Les FNF Troms sitt innspill her.

Påmelding til aha@oed.dep.no innen 31. aug.

 

06.09, kl. 09:00 – Klagebefaring av Maurneset vindkraftanlegg, Nordreisa kommune 

Les FNF Troms sitt innspill her og klage her. Saken er gammel, innspillet fra 2012 og klagen fra 2014.

Påmelding til twk@oed.dep.no så snart som mulig.

 

06.09, kl. 11:00 – Klagebefaring av Straumsbotn kraftverk, Berg kommune 

Les FNF Troms sitt innspill her. NVE ga avslag til Straumsbotn kraftverk i tråd med FNFs anbefalinger, nå er det søker som har påklaget vedtaket.

Påmelding til Vegard-Hotvedt.Stromsvag@oed.dep.no innen 3. september.

 

Se invitasjonene under, samt ta kontakt dersom dere ønsker mer info.

 

Koordinator vil delta på følgende tre befaringer: Guolasjohka, Skoelva og Maurneset.

 

Dersom noen av dere ønsker å delta på en eller flere befaringer, er det flott om dere gir beskjed til FNF Troms på troms@fnf-nett.no, så kan vi koordinere oss / samkjøre o.l. 

 

Invitasjon - Straumsbotn kraftverk i Berg kommune

Invitasjon - Vilkårsrevisjon for reguleringen av Kåfjordelva Guolasjohka

Invitasjon - Øvre Tømmerelv kraftverk i Sørreisa og Skoelva kraftverk i Bardu

Invitasjon - Revisjon av konsesjonsvilkår for Kvænangsvassdraget i Kvænangen

Invitasjon - Maurneset vindkraftanlegg i Nordreisa