FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV (FNF)

er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivs- organiasjoner på fylkes- nivå.

 

Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.  

FNF Troms søker koordinator

177F2EBDDC

Vil du jobbe med natur og friluftsliv i Troms fylke? 

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Troms har ledig 100% fast stilling som fylkeskoordinator.

 

Søknadsfrist: 16. september 2018

 

SØK HER

FNF er et samarbeidsforum for natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. Formålet er å styrke tilsluttede organisasjoners arbeid med natur- og friluftslivsfaglige saker. 
 

Arbeidsoppgaver i FNF:

  • Sette naturverdier og friluftsliv på dagsorden i samfunnet
  • Ha god kontakt med myndighetene
  • Bygge gode nettverk mellom organisasjonene, med politikere og andre relevante aktører
  • Påvirke i relevante plan- og arealsaker
  • Bygge kompetanse i organisasjonene
  • Skrive og bistå de tilsluttede organisasjonene med høringsuttalelser
  • Være sekretariat for fylkesstyret og årsmøtet.

 

Ønskede kvalifikasjoner: 

Natur- og friluftslivsfaglig utdannelse fra høyskole/universitet e.l. Kunne jobbe selvstendig, ta ansvar, være strukturert og vise initiativ. Vi søker en person som har gode samarbeidsevner og evne til å bygge nettverk. Koordinatoren skal være samlende og skape tillit hos organisasjonene i forumet. Kjennskap til organisasjonene og interesse for natur og friluftsliv er en forutsetning. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Koordinator i FNF Troms er ansatt sentralt, men har sin arbeidsplass i fylket. FNF Troms har kontor hos NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkonomi) Holt, Holtvegen 66, i Tromsø.