Friluftslivssamling i Troms 2018

IMG_8086

Troms fylkeskommune inviterer i samarbeid med friluftsrådene og FNF Troms for femte år på rad til friluftslivssamling. Samlingen passer for kommuner, frivillige organisasjoner, natur- og friluftslivsforvaltere og andre som er interessert i å skape og tilrettelegge for friluftsaktivitet. Vi ber dere holde av 22. november.

Se invitasjon

Årets samling legges til Tromsø. UiT inviterer til et besøksforvaltningsseminar 21. november for å belyse problemstillinger knyttet til økt turisme og friluftsliv i Troms. For å muliggjøre deltakelse på begge arrangementene, flytter vi årets friluftslivssamling fra Bardufosstun til Tromsø.

 

Hovedtemaet for årets samling vil være:

«Hvordan få ut de som sitter inne?» - med hovedfokus på barn og unge 

Stikkord: Hvordan skape aktivitet i skole og fritid, Læring i friluft, tilrettelegging for de som trenger det, hva fenger ungdom, samspillet mellom kommune og frivillighet, gode eksempler. 

 

Med over 50 deltakere de siste årene har Friluftslivssamlingen blitt en viktig arena og møteplass for utviklingen av friluftslivet i fylket. I år ønsker vi i enda større grad å involvere deltakerne for å dra veksel på den store kompetansen og erfaringen dere sitter på.

 

«Friluftslivets ildsjelpris i Troms 2018» vil bli høytidelig utdelt av FNF og Friluftsrådene i Troms. Forslag til kandidater kan sendes til troms@fnf-nett.no innen 15. oktober.

 

Program, påmeldingsfrist og mer info sendes ut i oktober, men vi oppfordrer til å sette av datoen nå.

 

VELKOMMEN!