Davvi vindkraftverk skal igangsette utredningsprogram

Tiltakshaver for Davvi vindkraftverk, Grenselandet AS er nå meddelt utredningsprogram for tiltaket.

 

Davvi vindkraftverk er planlagt i grenseområdene mellom Lebesby og Tana kommuner i øst og Porsanger kommune i vest. Vindkraftverket er planlagt bestående av 100 til 267 vindturbiner med en nominell effekt på mellom 3 og 8 MW per turbin. Dette vil gi en samlet installert effekt på inntil 800 MW. Planområdet har et areal på ca. 78 km2. Produksjonen fra vindkraftverket planlegges tilknyttet nettet gjennom bygging av en ny kraftledning til Statnetts meldte transformatorstasjon i Adamselv og gjennom en ny kraftledning frem til sentralnettet i Finland. 

 

 

Her er link til NVE hvor du finner bakgrunn for utredningsprogram og fastsatt program.

 

https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=4683&type=A-1