FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV (FNF)

er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivs- organiasjoner på fylkes- nivå.

 

Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.  

Forum for natur og friluftsliv Agder søker ny koordinator

FNF 2

Vil du jobbe med natur og friluftsliv i Agder? 

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Agder har ledig 100% fast stilling som fylkeskoordinator.

 

FNF er et samarbeidsforum for natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. Formålet er å styrke tilsluttede organisasjoners arbeid med natur- og friluftslivsfaglige saker.

 

Søknadsfrist: 31. desember 2018

Arbeidsoppgaver i FNF:

  • Sette naturverdier og friluftsliv på dagsorden i samfunnet
  • Ha god kontakt med myndighetene
  • Bygge gode nettverk mellom organisasjonene, med politikere og andre relevante aktører
  • Påvirke i relevante plan- og arealsaker
  • Bygge kompetanse i organisasjonene
  • Skrive og bistå de tilsluttede organisasjonene med høringsuttalelser
  • Administrative ansvar for FNF i fylket og være sekretariat for fylkesstyret og årsmøtet.

Ønskede kvalifikasjoner: 

Natur- og friluftslivsfaglig utdannelse fra høyskole/universitet eller lignende. Du må kunne jobbe selvstendig, ta ansvar, være strukturert og vise initiativ. Vi søker en person som har gode samarbeidsevner. Koordinatoren skal være samlende og skape tillit hos organisasjonene i forumet. Kjennskap til organisasjonene og interesse for natur og friluftsliv er en forutsetning. 

Medarbeider  i FNF Agder er ansatt i FNF nasjonalt, men har sin arbeidsplass i fylket. 
Koordinator er for tiden plassert i kontorfellesskap med DNT Sør og NJFF Vest Agder i Gyldensløvesgate2B, Kristiansand.

 

For mer informasjon  kontakt FNF Agder ved styreleder Olav Schrøder på telefon 95701685 eller e-post austagder@njff.no eller daglig leder i FNF Ragnhild M. Angard på tlf. 95998409 eller på e-post dagligleder@fnf-nett.no.

 

Les mer i FINN-annonsen.