Nasjonal ramme for vindkraft på land

Dette er antagelig den mest alvorlige saken noensinne for FNF. Dersom vindkraftindustrien får det som den vil kan enorme områder med urørt natur bli industrialisert i raskt tempo. Rammen skal behandles av OED til våren og kommer da også på høring.

Se denne filmen for å forstå hva som står på spill og signer oppropet!  

Vindkraftverk

 

FNF Rogaland sendte høsten 2018 et grundig og langt innspill til arbeidet med Nasjonal ramme. FNF organisasjonene mener at Rogaland har ofret nok natur. Det er meningsløst å ofre urørt natur for å redde den fra klimaødeleggelser før en tar tak i andre effektive tiltak, som f.eks. energieffektivisering og oppgradering og modernisering av eksisterende vannkraftverk.

 

Les uttalelsen her eller les mer på Bergen og Hordaland Turlags nettsider her.

 

FNF Rogaland innspill til Nasjonal ramme for vindkraft på land - 2018 .