Årsmøte og samling 2019

Årsmøte og samling ble avholdt på Fjordbris Hotell på Rennesøy.

Tema for seminaret var 'Nye kommuner, nye muligheter.'

 

Vi startet med befaring til datalagringssenteret Green Mountain , fortsatte med årsmøte og så seminar på lørdagen og foredrag ved:

Tor Brynjar Welander, rådgiver i Nye Stavanger.

Gorm Kipperberg fra Universitetet i Stavanger

Kari Nessa Nordtun, ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Stavanger.

 

Alle presentasjonene er lagt ut og kan lastes ned. En kort oppsummering følger også: 

Her er presentasjonene fra seminaret lørdag 19. januar 2019:

 

Tor Brynjar Welander, Nye Stavanger kommune:

FNF 19 jan 2019 - Tor Brynjar Welander SvgK

 

Gorm Kipperberg, Handelshøgskolen, Universitetet i Stavanger:

FNF 2019 - Gorm Kipperberg UiS 

 

Kari Nessa Nordturn, Stavanger Arbeiderparti:

FNF 19 jan 2019 Kari Nessa Nordtun Svg Ap

 

Dag Nikolai Jenssen i Syklistenes Landsforening (SLF) Nord-Jæren oppsummerte som følger:

Hei, jeg deltok på årsmøtet til FNF fredag og lørdag på Sjøbris Hotell - det var interessant; ca 20 deltagere, naturvernere, ornitologer, jegere og fiskere, Dalane friluftsråd og Turistforeningen for å nevne noen. Og SLF var også representert fra Haugesund:

  • Det startet med omvisning på datalagringsanlegget Green Mountain. De har overtatt anlegg som ble etablert av Forsvaret, og driver en omfattende virksomhet for lagring av data for banker, forsikringsselskap og industri. De selger god sikring og konstant temperatur basert på fjellhaller, back-up for strømbrudd og kjøleanlegg basert på sjøvann. Men, de slipper ut masse varmt vann som de ikke har greidd å finne avsetning for.
  • Vi fikk en innføring i arbeidet som foregår med kommunesammenslåing for Rennesøy, Finnøy og Stavanger. De holder stø kurs, og innser at det blir kulturkollisjoner mellom by, landbruk og kystnæringer som må håndteres.  Avveininger om naturvern, turisme, transport, næring og miljømål er foreløpig på pratestadiet. Frivillige organisasjoner og virksomhet får en stadig tiltagende rolle i samfunnet - overskriften er økt nærdemokrati, men det er nok like mye et utslag av kommunale tjenester som blir overført til andre. Uansett, kommunen er bevisst på at dette skjer og er opptatt av en bedre dialog og arbeidsdeling med frivillige organisasjoner.
  • Miljøøkonomi, eller “Prislapp" på natur og friluftsopplevelser, er en ny disiplin som tar for seg miljøverdsetting. Man etablerer modeller og sammenligner miljøskader, som følge av kommersiell virksomhet, og nytteverdi knyttet til naturopplevelser og aktiviteter uten varig skadevirkning, f.eks. fjellturer, sykling og strandliv. UIS har produsert flere rapporter om dette.
  • Arbeiderpartiet i Stavanger var representert med deres ordførkandidat og hun la fram deres prioriteringer for kommunevalget. Det kom flere kritiske spørsmål knyttet til miljø og vernearbeid (som hun forholdt seg til på en ryddig måte). Men vi må nok verne om Sørmarka selv!

Et fint arrangement med god middag og livlige diskusjoner.