FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV (FNF)

er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivs- organiasjoner på fylkes- nivå.

 

Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.  

Høring - Regionreform og FNF

fnf logo

Forslag til regionreform og FNF er nå på høring hos FNF i fylkene.

Se forslaget her. 

 

Høringsfrist: 1. mars.