Uttalelser 2019

(03.08.2019) Detaljregulering Liland Nord

Matjorden må få ligge, det er lettere å flytte biler..

 

(31.07.2019) Områdeplan Lonena, Knarvik - Lindås kommune

Nærområder med unike kvaliteter for fugl og folk må ivaretas

 

(29.07.2019) Innspill planprogram kommunedelplan E16/E39 Arna/Vågsbotten/Klauvanseest
Overordnet planlegging må legge rammer - vi kan ikke tillate at vi planlegger oss inn i en ny flyttesjau for matjord

 

(05.07.2019) Innspill til kommune- og fylkespolitikere valg 2019
Det er i distriktene det skjer - du som lokalpolitiker har en svært viktig rolle!

 

(01.07.2019) Innspill rullering av Regional plan Hardangervidda

Avgjørelsen om Kommunedelplan Sysendalen må føre til andre utvidelser av nasjonalt villreinområder

 

(30.06.2019) Innspill hovedutfordringer i vassregion Hordaland

Få fart på vilkårsrevisjonene og sett rammer for reelle § 12 vurderinger

 

(21.06.2019) Innspill Gjelet kraftverk, Jondal kommune 

Avklaringen vedrørende samlet belastning er allerede gjort

 

(14.06.2019) Innspill til avgrenset høring på Kvam herads kommuneplan

Innspill på akvakultur, samlet belastning, nye nasjonale forventninger og bestemmelser

 

(05.06.2019) Brev til kommunene - Innspill til kommunenes behandling av forslaget til Nasjonal ramme for vindkraft på land

Kjære kommuner, det er dere som må sikre medvirkning  

 

(01.04.2019) Pressemelding FNF Hordaland i forbindelse med fremleggelsen av Nasjonal ramme for vindkraft på land

Det finnes ikke mest egnede områder for storskala vindkraft på land i Hordaland

 

(19.02.2019) - Inspill til Områdereguleringsplan Nyborg Næringsområde (planID 62360000) Transformer næringsområdet, ikke Forvatnet!

 

(31.01.2019) - Forum for natur og friluftsliv støtter Kvinnherad Turlags klage på konsesjonsvedtaket i Hellandselva - Onarheim kraftverk

Klage Onarheim kraftverk NVE saksnummer 201406675