Uttalelser 2019

(01.04.2019) Pressemelding FNF Hordaland i forbindelse med fremleggelsen av Nasjonal ramme for vindkraft på land

Det finnes ikke mest egnede områder for storskala vindkraft på land i Hordaland

 

(19.02.2019) - Inspill til Områdereguleringsplan Nyborg Næringsområde (planID 62360000) Transformer næringsområdet, ikke Forvatnet!

 

(31.01.2019) - Forum for natur og friluftsliv støtter Kvinnherad Turlags klage på konsesjonsvedtaket i Hellandselva - Onarheim kraftverk

Klage Onarheim kraftverk NVE saksnummer 201406675