Framtiden i våre hender avd. Tromsø/Nord - det skal være hyggelig og lystbetont å leve miljøvennlig!

Årets lokallag Framtiden i våre hender x

Da jeg som ny koordinator spurte om FIVH-Nord kunne tenke seg å være førstorganisasjon ut i en artikkelserie om FNF Troms sitt flotte nettverk ba leder i FIVH-Nord, Svein Gunnar Karlstrøm, meg på en hyggelig kopp te i Tromsø sentrum der de har kontor for en samtale om deres arbeid for en grønnere hverdag for oss alle.

Framtiden i våre hender avd. Tromsø/Nord (heretter FIVH-Nord) har fokus på de daglige tiltakene vi alle kan bidra med i vår hverdag for å leve grønnere og de har en holdning til hvordan dette skal gjøres som er preget av et syn på miljøvern som noe bra. At det å leve grønnere ikke nødvendigvis trenger å være et offer, men noe som bidrar til et godt liv, sjekk gjerne ut nettsida for mer info: http://www.fivh-nord.no/nb/ eller Facebook-sida her: https://www.facebook.com/fivh.nord/?epa=SEARCH_BOX 

«Framtiden i våre hender Nord vil gjøre det lystbetont og hyggelig å leve miljøvennlig. Vi tenker livskvalitet når vi jobber med framtidsriktige løsninger»  

Blant annet har FIVH-Nord siden 2009 arbeidet med «Grønn Guide» som et tiltak for framtidsriktige løsninger, dette er en oversikt over miljøvennlige tjenester i Alta, Lofoten, Bodø og Tromsø. Før var den gitt ut på papir, men nå arbeider FIVH-Nord med å utarbeide en digital utgave av guiden, gjerne som en APP. Har du kompetanse på dette og kan gi et gunstig tilbud eller kanskje gjøre det frivillig? Ikke nøl med å ta kontakt med Svein Gunnar for en prat!

 

Bruktmarked for en grønnere handel og seminar om økologisk økonomi 

 

Frivillige organisasjoner gjør et stort arbeid i vårt samfunn når det gjelder både det å skape aktivitet, men også kunnskapsformidling- så jeg spurte Svein Gunnar om hva skal skje fremover i regi av FIVH-Nord- og til min glede står andre i rekka av «Seminar økologisk økonomi» for tur den 20 februar. Se Facebook-event her.  

 

Resultat av den sokratiske samtale x

Ove Jakobsen x

Ove Jakobsen er professor ved Senter for økologisk økonomi og etikk (Nord Universitet) og ble nylig tildelt den prestisjetunge artikkelprisen fra forlaget Emerald Literati, for artikkelen: A conceptual framework for ecological economics based on systemic principles of life (Fritjof Capra and Ove Daniel Jakobsen, Emerald 2017). Du kan lese mer om dette her. 

På seminaret i regi av Fremtiden i våre hender Nord vil følgende spørsmål bli adressert:

Hva kan gjøres innenfor dagens politiske og økonomiske system (grønne tiltak) og løsninger som forutsetter et grunnleggende skifte på dypere nivå (økologisk økonomi). Det spennende med dette seminaret er at Ove Jakobsen legger opp til ulike typer dialog for å komme frem til svar sammen; kafedialog- dialog om oppgitte spørsmål, refleksiv dialog- øve opp evnen til å lytte, open space- utforme spørsmål.

Jeg deltok på det første seminaret i rekken og ble innledet med et foredrag etterfulgt av metoden «sokratisk dialog» over temaet hva som kjennetegner et miljøvennlig samfunn. Resultatet ble de fire punktene som kan sees på bildet og dette var utrolig spennende og lærerikt. Jeg anbefaler alle å komme på seminar den 20 februar, klokken 18.00-20-00 i Storgata 88, 3 etasje, Tromsø (Brillehuset, midt i gågata)!! 

 

 

 

Populært bruktmarked!  

 

Den første lørdagen hver måned arrangerer Framtiden i våre hender, i samarbeid med Remiks, et bruktmarked som faktisk er så populært at det er venteliste på de tilgjengelige plassene når det arrangeres innendørs, utendørs er det plass til alle. I vinterhalvåret arrangeres markedet inne på Kulturhuset, mens det er utendørsmarked utenfor i sommerhalvåret. Dette er et kjempefint tiltak i sentrum og har du lyst til å enten selge selv eller dra for å handle litt grønnere? Sjekk ut nettsida eller Facebook til FIVH-Nord for mer informasjon. Ps. Det er gratis å ha stand!  

 

Framtiden i våre hender jobber for etisk og miljøvennlig forbruk.  

Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.  

Vi bidrar til endring ved å spre kunnskap og finne løsninger (https://www.framtiden.no/)

 

FIVH avd. Tromsø/Nord har lyktes veldig godt med å oppnå de nasjonale målsetningene til organisasjonen gjennom sine aktiviteter og kanskje ikke så rart da, at lokallaget ble kåret til «Årets lokallag» i Framtiden i våre hender!!

 

En organisasjon drives frem av felles mål og det er inspirerende å jobbe på lag for natur og miljø- så da spurte jeg Svein Gunnar om FIVH-Nord sine mål fremover. Hva satses det på?

 

Framtiden i våre hender har en folkelig profil og ønsker gjerne konkret handling- det å fremme delingsøkonomi, sirkulær økonomi eller økologisk økonomi (som er benevnelsen som er brukt av Ove Jakobsen i seminar-rekka) er noe FIVH satser på. Fordelene med delingsøkonomi og økologisk økonomi er at det både bidrar til bevisstgjøring gjennom det å byttelåne, reparere, dele på tjenester og ikke minst, forstå kretsløpet i naturen.  

 

Folkeverkstedet- et sted du og andre kan reparere tingene for lengre varighet og kutt i forbruket, en fremtidskafe, en møteplass og et senter for bærekraft! 

 

Svein Gunnar forteller meg at folkeverkstedet, gjerne i sentrum slik at det er tilgjengelig, er noe FIVH-Nord håper å realisere og de har også samarbeidet med Turbo (Røde-Kors sin utlånssentral) om folkeverkstedet som felles visjon. Det var lenge et håp om at Tromsdalen brannstasjon kunne være lokalet for dette, men dessverre ser det nå ut til at dette ikke går igjennom. FIVH-Nord tar gjerne imot innspill til hvordan løsninger som kan bidra til at Tromsø får sitt eget folkeverksted, og hvis noen fra Klima og miljøavdelingen i kommunen leser dette eller andre ansvarlige for bydelssenteret er de velkommen til å ta kontakt.

  

Helt til sist spurte jeg om det de fleste (som ikke er bergensere kanskje) synes er litt vanskelig å svare på- hva er du stolt over at dere har oppnådd i FIVH avd. Tromsø/Nord?  

«Arbeidet med Grønn mobilitet og det at FIVH var pådrivere for den el-sykkelsatsningen vi ser i Tromsø nå er jeg veldig stolt av at vi har fått til og vi skulle gjerne videreført dette arbeidet også Faktisk var jeg selv litt skeptisk til el-sykkel siden jeg alltid hadde brukt vanlig sykkel, men så viste det seg at jeg syklet mer enn før etter at jeg tok i bruk el-sykkel. Blant annet fordi jeg ikke lot meg avskrekke av bratte bakker og lange avstander- rett og slett mer aktivitet ikke mindre. Og det er jo godt nytt for folkehelsa også.  -Svein Gunnar Karlstrøm.

 

Jeg vil gjerne takke Svein Gunnar Karlstrøm i Framtiden i våre hender avd. Tromsø/Nord for at han tok seg tid til å dele det viktige arbeidet han og de andre i organisasjonen gjør.

  

Vil du bli med på laget? Melde deg på epostlista for nyhetsbrev? Vil ditt firma få en tydeligere miljøprofil gjennom «Miljøfyrtårn» sertfikatet? Sjekk ut nettsida her: : http://www.fivh-nord.no/nb/