Årsmøte 2019 i FNF Telemark

Utsikt fra teltet_Mariken Kjøhl-Røsand

Forum for Natur og Friluftsliv i Telemark avholder årsmøtet i Hotell Fritidsparken i Skien 7.mars fra 18-21. Det blir middag, spennende foredrag om flerkulturelt friluftsliv og ordinært årsmøte. Årsmøtet er for alle tilsluttede organisasjoner. Påmelding: 1.mars til telemark@fnf-nett.no

Vi ber om snarlig påmelding til koordinator, og om du skal delta på middag og årsmøtet, eller kun det ordinære årsmøtet.

 

Årsmøtedokumenter: 

Andreinnkalling med program og saksliste

Årsmelding 2018 

Regnskap og revisjon

Årsplan 2019 

Budsjett

Vedtekter for FNF Telemark