FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV (FNF)

er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivs- organiasjoner på fylkes- nivå.

 

Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.  

Vil du jobbe med natur og friluftsliv i Finnmark?

177F2EBDDC

Vil du jobbe med natur og friluftsliv i Finnmark?

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Finnmark har ledig stilling som koordinator.

 

FNF er et samarbeidsforum for natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. Formålet er å styrke de tilslutta organisasjonenes arbeid med natur- og friluftslivsfaglige saker. Du som koordinator vil ha kontorfellesskap med andre natur- og friluftslivsorganisasjoner.

 

Søknadsfrist: 23. mars

 

Se annonsen på Finn.no