FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV (FNF)

er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivs- organiasjoner på fylkes- nivå.

 

Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.  

Folder om Friluftsnytt

Lurer du på hva Friluftsnytt er eller hvordan du kan bruke nyhetsbrevet?

Flyer bilde

Ta en titt på informasjonsfolderen om Friluftsnytt.