Ny koordinator i FNF Agder

bilde-profil

Jorunn Haugen er ny koordinator i FNF Agder fra 1. april. 

Jorunn skal jobbe som koordinator i 100 % stilling i FNF Agder, og har bakgrunn innenfor biologi og naturforvaltning. Koordinatoren er sekretær for årsmøtet og styret. Koordinatoren følger opp, sammen med styret, blant annet vedtatte planer og andre oppgaver.