FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV (FNF)

er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivs- organiasjoner på fylkes- nivå.

 

Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.  

2019

Programmer og presentasjoner fra samlingene i 2019:

 

APRIL 2019 

Program  

 

Foredrag 

 

Vanndirektivet og regionale høringer

v/ Åsa Renman, vannkoordinator

 

Villrein

v/ Siri Parmann, NJFF  

v/ Eva Lill Kvisle, DNT  

v/ Villreinsenteret i Sør

 

Nasjonal ramme for vindkraft

v/ Erlend Bjerkestrand, NVE

 

Veien videre for FNF og organisasjonene, vindkraft

v/ Anja Ibrekk, KLD