FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV (FNF)

er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivs- organiasjoner på fylkes- nivå.

 

Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.  

Årsmøte FNF nasjonalt

Årsmøte i FNF nasjonalt avholdes torsdag 9. mai 2019.

 

Tid: torsdag 9. mai, kl. 9:00

Sted: Nedre Slottsgate 25

 

Innkalling 

Årsmelding 2018 

Regnskap 2018, Revisjonsberetning 2018 og Uttalelse fra ledelsen for regnskapsåret 2018

Vedtektsendring 

Strategiplan FNF