Miljøbidrag eller miljøbedrag? Seminar om vindindustri og nasjonal ramme for vindkraft på land

Tellenes_17

Forum for natur og friluftsliv Sogn og Fjordane arrangerte eit  

fagleg og politisk seminar om vindindustri og nasjonal ramme for vindkraft på land, miljøbidrag eller miljøbedrag, den 22. mai 2019.  Nå er innlegga lagt ut.

 

Biologisk mangfald ligg til grunn for alt liv på jorda, og for arbeidet med berekraftig samfunnsutvikling -  22. mai er internasjonal dag for biologisk mangfald 

VINDINDUSTRI, MILJØBIDRAG ELLER MILJØBEDRAG 

OG  

NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT PÅ LAND  

 

   Lenke til presentasjonane:  

Carlo Aall Vestlandsforsking KL-klimainnledning Vindkraftseminar

Geir Gaarder Miljøfaglig utredning  Arealendringer og tap av biologisk mangfold

Tine Larsen Advokatfirma DSA Juridiske rammer

 

 Filmopptak frå seminaret finn du her: https://www.youtube.com/watch?v=-hG0CoQ0ekk

 

 

VI UTFORDRA FAGPERSONAR OG POLITIKARAR:

 

·      Dersom føremålet er å løyse klima- og miljøproblema, kva bør då vere dei riktige politiske tiltaka lokalt og nasjonalt?

·      I kva grad kan vindindustri på land verke positivt, og i kva grad kan det bidra til å skape nye problem eller forsterke klima- og miljøproblema?

·      Korleis kan lokale, regionale og nasjonale styresmakter leggje til rette for å løyse klima- og miljøproblema, og samstundes leggje til rette for berekraftig samfunnsutvikling?

 

 

Målgruppe: Primært politikarar i kommunestyra og i fylkestinget i Sogn og Fjordane,

og elles ope for ålmenta.

 

 

 

 

PROGRAM  

Vi ynskjer dykk velkomne! 

10:00 – 10:10   Fylkesordførar Jenny Følling (Sp) og programleiar Eldgrim Fossheim

 

Klimagassutslepp, klimaendringar og energirekneskap 

10:10 – 10:40   Carlo Aall, Vestlandsforsking - fagleg innlegg

10:40 – 10:55   Ingrid Heggø (Ap), Stortingsrepresentant Sogn og Fjordane 

- respons og dialog

                           

Arealendringar og tap av biologisk mangfald 

10:55 – 11:25   Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning - fagleg innlegg

11:25 – 11:40  Frida Melvær (H), Stortingsrepresentant Sogn og Fjordane

- respons og dialog

                              

11:45 - 12:45   LUNSJ  

 

Konsesjonsvedtak og planvedtak – rettssikkerheit og lokal medverknad 

12:45 – 13:15   Tine Larsen, Advokatfirmaet DSA - fagleg innlegg       

13:15 – 13:30   Åsmund Berthelsen (SV), 1. kandidat Sunnfjord kommune

- respons og dialog           

 

Berekraftig samfunnsutvikling – livsgrunnlaget og primærnæringane 

13:30 – 14:00   Bjørn Egil Flø, Norsk institutt for bioøkonomi - fagleg innlegg

14:00 – 14:15   Gunhild Berge Stang (V), Fylkesordførarkandidat Vestland fylke

- respons og dialog

  

Dialog, refleksjonar og oppsummering  

14:15 – 15:00   Programleiar utfordrar alle faginnleiarar og opponentar i fellesskap

 

Seminar slutt – vel heim! 

15:00