Kurs i naturmangfoldloven - AVLYST

naturmangfoldloven

Vil du gjøre en forskjell? Brenner du for å bevare naturmangfoldet? 

Politisk rådgiver Anne Breistein, og kartleggingskoordinator Kristoffer Bøhn fra miljøorganisasjonen Sabima ønsker deg velkommen til kurs i lovverk og kartløsninger. Vi ønsker å sette deg inn i lovene, gi deg lure tips og god kunnskap om hvordan du kan gjøre en forskjell. Kurset fokuserer på handling, og god innføring i praktisk bruk av lov og kartverk.

 

Tid: torsdag 6. juni 2019, kl. 17 - 21

Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo

 

 

I vår tid dør arter ut tusen ganger raskere enn normalt. I Norge har minst 114 arter dødd ut de siste 200 årene. Hver femte art i norsk natur i fare for å dø ut om vi ikke gjør noe.
Naturtyper som ikke finnes andre steder i verden er i ferd med å bli borte. Viktigst for naturmangfold i Norge er endringer i hvordan arealer brukes. Utbygging av naturområder uten at det tas hensyn til naturmiljøet gjør at fugler, insekter, sopper og planter fortsatt er truet.

Hvordan kan vi best bruke naturmangfoldloven til å hindre at verdifull natur ødelegges? Hvordan får vi oversikt over hvilken natur som finnes i foreslåtte utbyggingsområder?
Naturmangfoldloven og Plan- og bygningsloven er de to viktigste lovverkene for å ta vare på naturmangfoldet.