Uttalar 2019

Nei til industri i urørt natur

2019 Regionreformen og FNF_innspel_høyringssvar frå Hordaland_SognogFjordane

 

20190105 Supplerende vern_FNF_HO_SF

Supplerende vern Hordaland og Sogn og Fjordane_TH_FNF

 

20190129 Eid_k_3 planer  Samarbeid om kommuneplaner og reguleringsplaner_FNF_org

 

20190129 Fjaler k_ Samarbeid om kommuneplaner og reguleringsplaner_FNF_org

 

20190129 Førde kplan_arealdel Samarbeid om kommuneplaner og reguleringsplaner_FNF_org

 

20190129 Førde_Gaular_Naustdal_Jølster Samarbeid om kommuneplaner og reguleringsplaner_FNF_org

 

20190129 Hyllestad k_ Samarbeid om kommuneplaner og reguleringsplaner

 

20190129 Stryn kommune_E39 Byrkjelo-Grodås Samarbeid om kommuneplaner og reguleringsplaner

 

20190204 Leikanger kommune_kommunedelplan kulturminner_Samarbeid om kommuneplaner og reguleringsplaner (1)

 

20190219 NVE_Høyringsuttale planendr Leikanger krv_FNF_SFT_NVF_NJFF

 

20190305 Førde kommune - strategisk næringsplan for Sunnfjord

 

20190305 Jølster kommune - strategisk næringsplan for Sunnfjord

 

20190305 Gaular kommune - strategisk næringsplan for Sunnfjord

 

20190305 Naustdal kommune - strategisk næringsplan for Sunnfjord

 

20190411 Askvoll Endring av arealdelen av kommuneplanen innspel høyring av planprogram_FNForganisasjonar

 

20190411 Atløysambandet høyringsinnspel FNForganisasjonar

 

20190411 Interkommunal arealplan for sjøområda i Selje og Eid_høyringsfråsegn FNForganisasjonar

 

20190411 Kommunedelplan for Oppstryn- høyringsinnspel FNForganisasjonar

 

20190411 Kommuneplanen sin arealdel 2019_2030 Høyringsinnspel revidert plan FNForganisasjonar

 

20190506 Lesarinnlegg Vindkraft SFT NVF NOF NJFF FNF

 

Pressemelding om vindkraft 12 mai frå organisasjonane

 

Samarbeid om kommuneplaner og reguleringsplaner_FNF_org

 

Høyring av regional plan for vassforvaltning

 

20190812 Lærdal kommune_Innspel til kommuneplanar, reguleringsplanar og forvaltningsplanar

 

20190828 Guleslettene vindkraftverk ligg midt i fugletrekket - pressemelding FNF

 

20190909 NVE Klage Lutelandet godkjent plan MTA SFT_NVF_NOF_FNF

Om vindkraft og hva OED bör gjöre

 

191001 Høyringssvar driftskonsesjon for Nordic Rutile (Førdefjorden, Engebø)

 

SIBX og SIPX Førdefjorden N R

 

20191001 OED Høyringsuttale NRV_FNF Sogn og Fjordane_NOF_SFT_NJFF_NVF