Finnmark fylkeskommune inviterer til informasjonsmøter

Finnmark Fylkeskommune inviterer til informasjonsmøter om spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, samt tilrettelegging for friluftsliv - høsten 2019

Les brevet 

 

Målgruppen for møtene er:
kommuner/skoler og andre offentlige og private institusjoner, idrettslag og idrettsråd/
organisasjonsledd i NIF, idrettslag organisert under Samenes Idrettsforbund-Norge (Sámiid
Valáštallanlihttu-Norga), studentsamskipnader, Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Den
Norske Turistforening (DNT), Norges Bilsportforbund (BF), Det Frivillige Skyttervesen (DNF),
velforeninger, friluftslivsorganisasjoner, aksjeselskap, stiftelser, samvirkeforetak eller andre
sammenslutninger

Finnmark fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet de spillemidler som
hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i fylket,
samt kulturbygg. I tillegg fordeles fylkeskommunale og statlige midler til fysisk aktivitet og
friluftsliv.

 

Målgruppen for møtene er:
kommuner/skoler og andre offentlige og private institusjoner, idrettslag og idrettsråd/
organisasjonsledd i NIF, idrettslag organisert under Samenes Idrettsforbund-Norge (Sámiid
Valáštallanlihttu-Norga), studentsamskipnader, Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Den
Norske Turistforening (DNT), Norges Bilsportforbund (BF), Det Frivillige Skyttervesen (DNF),
velforeninger, friluftslivsorganisasjoner, aksjeselskap, stiftelser, samvirkeforetak eller andre
sammenslutninger

 

Tid og sted for møtene:
Mandag 2. september kl. 17:30-20:30 Tana Hotell og Camping
Tirsdag 3. september kl. 17:30-20:30 Kautokeino kulturhus
Onsdag 16. oktober kl. 17:30-20:30 Kjøllefjord rådhus
Torsdag 17. oktober kl. 17:30-20:30 Olderfjord turistsenter