Grunnkurs i GIS - 2 kurs i høst

GIS bilde

FNF Akershus, FNF Oslo og Oslo og Omland Friluftsråd inviterer med dette natur- og friluftsorganisasjonene i Oslo/Akershus til kurs i QGIS, høsten 2019.

 

Grunnkurset arrangeres to ganger, og hvert kurs går over to kvelder.


 
Deltakeravgift per kurs: 400,- (dekker lett bevertning for begge kveldene og kursmateriale)
 
Kurs 1

Tid: 7. oktober og 14. oktober, 17:00-21:00

Sted: Røde Kors, Hausmanns gate 7, 0187 Oslo

MELD DEG PÅ HER (kurs 1) 
 
Kurs 2

Tid: 28. oktober og 4. november, 17:00-21:00

Sted: Røde Kors, Hausmanns gate 7, 0187 Oslo

MELD DEG PÅ HER (kurs 2)


 

Dette er i stor grad det samme grunnkurset vi holdt tidligere i våres - men kan fortsatt være av interesse for tidligere deltagere, om ikke bare som en oppfriskning.

 

Kursdeltaker må stille med egen laptop, og ha installert siste versjon av QGIS.

 

Hva er QGIS 

QGIS er et fritt og gratis geografisk informasjonssystem, hvor man kan vise, redigere, importere og analysere geografisk data.

https://no.wikipedia.org/wiki/QGIS

 

Det er et alternativ til ArcGIS, som er det vanligst brukte geografiske informasjonssystemet i dag, men som koster penger.


Hva kan det brukes til 

Kartkompetanse kan komme spesielt godt med i arbeid med høringsuttalelser og innspill. Blant annet for å kunne illustrere og dokumentere alt fra lokaliteter, buffersoner, områdeavgrensninger, sammenhenger, tilstander og alternativer på en klar og tydelig måte.