Kurs: Plan- og bygningsloven

pbl bilde

Oslo og Omland Friluftsråd, FNF Oslo og FNF Akershus inivterer til kurs i plan- og bygningsloven.

 

Tid: 12. november, 17-21

Sted: Røde Kors, Hausmanns gate 7, 0187 Oslo

 

Dette kurset i plan- og bygningsrett vil rette fokus på rettslige krav til planprosesser, og rettsvirkninger av vedtatte planer. Hvordan planprosesser skal sikre god opplysning av hvilke interesser som kan bli berørt av en plan vil være et sentralt tema. Et annet sentralt tema vil være hvilken rolle organisasjoner, enkeltpersoner og myndigheter har etter loven. Her vil det først og fremst bli satt fokus på innsigelsesprosesser og klageprosesser. Vilkårene for å gi dispensasjon vil også bli gjennomgått.

 

Kursholder er Fredrik Holth, Dosent i juridiske fag, Institutt for eiendom og jus, Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU).

 

MELD DEG PÅ HER
Påmeldingsfrist: Mandag 4. november

 

Kursets målgruppe er natur- og friluftslivsorganisasjoner i Oslo og Akershus.

NB: Ved stor pågang vil medlemmer og tilsluttede organisasjoner hos OOF, FNF Oslo og FNF Akershus prioriteres.