FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV (FNF)

er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivs- organiasjoner på fylkes- nivå.

 

Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.  

Vi kårer "Friluftslivets ildsjelpris i Troms 2019" - hvem vil du nominere?

Ranveig Soleng Jan Lindvall fotograf Christine Myrseth xx

Vi kårer "Friluftslivets ildsjelpris i Troms 2019"- hvem vil du nominere?

 

Friluftslivets ildsjeler løftes fram i Troms   

 

Hvem fortjener" Friluftslivets ildsjelpris i Troms" i 2019?  

  

Utdeles for femte gang 

 

For femte året på rad skal en ildsjel som står på for friluftslivet i Troms hedres. Prisen ble etablert i forbindelse med Friluftslivets år i 2015 med Jan Arne Haugland fra Skånland som første vinner. I 2016 gikk prisen til Brith Sørensen fra Torsken og i 2017 stakk Monica Mikalsen fra Tromsø av med topplasseringen. Mikalsen ble også finalist i den nasjonale ildsjelkåringen i 2018.   I fjor ble Olderdalen jeger og fiskerforening tildelt prisen som første organisasjon i prisens relativt korte historie.

 

De fire friluftsrådene i Troms og Forum for natur og friluftsliv i Troms ønsker også i år å gjøre stas på nok en viktig ildsjel for friluftslivet i fylket. Når kommunene og friluftslivets organisasjoner møtes til den årlige friluftlivssamlingen den 20 november på Bardufosstun, vil Friluftslivets ildsjelpris bli delt ut med brask og bram!

 

Forslag til kandidater med kort begrunnelse sendes til troms@fnf-nett.no innen 15. oktober.

 

Jan Arne Haugland_

Arne Haugland fra Skånland vant den første utdelingen av ildsjelprisen i Troms under Friluftslivets År 2015

 

 

Ønsker forslag 

  

- Vi er på jakt etter personer og organisasjoner som har gjort en betydelig og verdifull innsats for friluftslivet i sitt lokalmiljø. I tillegg til å verdsette den jobben som har vært gjort ønsker vi at prisen skal være en inspirasjon til videre innsats for friluftslivet. Vi er på jakt etter gode kandidater og håper derfor mange vil være med og foreslå hvem som bør få prisen i 2019. Friluftslivets ildsjelpris vil bli søkt utdelt hvert år fram til neste Friluftslivets år, som blir i 2025.. I tillegg til FNF Troms består juryen av personer fra de fire friluftsrådene; Ishavskysten Friluftsråd, Midtre-Hålogaland Friluftsråd, Nord-Troms Friluftsråd og Midt-Troms Friluftsråd.

 

Synliggjør frivilligheten 

 

- Det gjøres utrolig mye bra arbeid i mange lokalmiljø og kommuner. Ved å dele ut Friluftslivets ildsjelpris ønsker vi å synliggjøre og hedre den store, frivillige innsatsen som legges ned i hele fylket. Det er mange som bidrar med aktiviteter, tilrettelegging og naturglede, så det å finne gode kandidater blir neppe noe problem. Som tidligere år tror jeg juryen vil få en krevende jobb med å velge ut den beste kandidaten og jeg gleder meg som koordinator for FNF Troms til å dele ut denne prisen- en av årets hyggeligste oppgaver!

 

Forslag til kandidater med kort begrunnelse sendes til troms@fnf-nett.no innen 15. oktober.

 

Statuttene for prisen kan du lese her: Statutter Friluftslivets ildsjelpris Troms

 

 

 

For mer informasjon: kontakt med FNF-koordinator Christine Myrseth (95175403)

 

Det kan også tas kontakt med friluftsrådene:

 

Nord-Troms Friluftsråd – Daglig leder Hugo Tingvoll (975 20 450)

 

Ishavskysten Friluftsråd – Daglig leder Tine Marie Hagelin (951 65 131)

 

Midt-Troms Friluftsråd – Daglig leder Tove Amundsen Fuglem (482 72 940)

 

Midtre Hålogaland Friluftsråd - Daglig leder Anne-Margrethe Roll (905 49 676)