Kurs i rapportsystemet Artsobservasjoner - lær å registrere funn

Bilde artsobs.

FNF Agder og Sabima arrangerer kurs i Artsobservasjoner for nybegynnere og viderekommende den 29. og 30. oktober i Kristiansand. Påmelding innen fredag 18. oktober, vel møtt!

I mange plansaker ser vi at det mangler kunnskap om natur og arter som lever i områdene der det planlegges inngrep. For at myndighetene skal kunne gjøre gode avgjørelser, er det viktig at så mye kunnskap som mulig er tilgjengelig. Alle kan bidra med sin kunnskap ved å legge inn sine observasjoner om dyr, planter og andre arter på www.artsobservasjoner.no.

Kursholder er Sabima. Første kvelden er kurset beregnet til nye brukere av rapportsystemet og vil få en enkel innføring i felt og i innsynsløsningen. Andre kvelden er beregnet til viderekommende for de som allerede er brukere av rapportsystemet. Du vil her få en videre innføring i rapportsystemet Artsobservasjoner, samt andre innsynsløsninger som Artskart, Naturbase m.fl. Det blir matservering underveis.

Kurs 1 for nybegynnere:
Tirsdag 29. oktober på Universitetet i Agder, Bygg 46 Sigrid Undsets hus, romnr. 214, Kristiansand kl. 1515-2000.

Program
Kl. 1515-1530 Oppmøte, registrering og kort introduksjon
Kl. 1530-1630 Kartlegging av arter ute i felt. Bruk av Artsobservasjoner for mobil.
Kl. 1630-1700 Servering av mat og drikke
Kl. 1700-2000 Innføring i rapportering og innlegging av funn i www.artsobservasjoner.no og introduksjon til andre funksjoner.

Kurs 2 for viderekommende:
Onsdag 30. oktober på Naturmuseum og botanisk hage, Kristiansand kl. 1700-2000. Dette kurset vil foregå i sin helhet innendørs.

Program
Kl. 1700-1715 Oppmøte og registrering på Naturmuséet.
Kl. 1715-1815 Hvordan kartlegge, ta belegg/bilder, og legge inn data og informasjon i Artsobservasjoner.
Kl. 1815-1845 Servering av mat og drikke.
Kl. 1845-2000 Hvordan søke og finne informasjon i Artsobservasjoner, Artskart, Naturbase og andre innsynsløsninger.

Du må ha med egen PC og mobiltelefon, gjerne også GPS. Det vil også være en stor fordel om du har registrert deg som bruker på Artsobservasjoner på forhånd. Eventuelt så bistår vi med hjelp til dette under kurset.

Kurset er gratis for de som er tilknyttet en medlemsorganisasjon, og koster kr 150 for ikke-medlemmer. Arrangementet ligger også på Facebook her.


Påmelding til Forum for natur og friluftsliv Agder på e-post til agder@fnf-nett.no innen fredag 18. oktober. Vel møtt!