FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV (FNF)

er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivs- organiasjoner på fylkes- nivå.

 

Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.  

Administrasjonsleder for FNF søkes!

fnf logo

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) søker Personal- og administrasjonsansvarlig (Administrasjonsleder). Administrasjonsleder er i tittelen ansvarlig for den daglige driften av FNF. Dette innbefatter både driftsoppgaver, økonomioppgaver samt utviklingsoppgaver som er bestemt av styret.

 

Frist: 3. oktober 2019

 

Se annonsen på Finn.no her