Vannseminar for FNF Agder 26. november 2019

bilde vann

Det blir kveldsseminar for FNF Agder om vannforvaltningsplanene 26. november kl. 1700 på Dyreparken hotell. Temaer er nytt fra Vannregion Agder, samt bevaring og kartlegging av sjøaurebekker. Påmelding innen 17. november til agder@fnf-nett.no eller på

telefon 918 16 471.

Seminar i FNF Agder – tiltak for bedre vannmiljø 

26. november 2019 kl. 1700 - 2100 

Sted: Dyreparken hotell, Kristiansand 

 

Program 

17:00     Registrering og kaffe ved møterom 

17:15     Velkommen v/koordinator i FNF Agder  

17:20     Nytt fra Vannregion Agder v/Tanja Øverland, Vest-Agder Fylkeskommune: Arbeidet med tiltak og rullering av vannforvaltningsplanen, hvordan være med å medvirke? 

17:35     Bevaring og kartlegging av sjøaurebekker i Agder v/Tanja Øverland, Vest-Agder Fylkeskommune: Bakgrunn og dagens status 

18:00     Kaffepause         

18:15     Bevaring og kartlegging av sjøaurebekker i Agder v/Frode Kroglund, Fylkesmannen i Agder: Hva er det som gjenstår? Hva kan gjøres av tiltak for å bedre bevaringen av sjøaurebekker? (spesielt fokus på problematikk med vandringshindre) 

18:45     Pause 

19:00     Lynkurs i hvordan være med å kartlegge sjøaurebekker v/Frode Kroglund, Fylkesmannen i Agder 

19:30     NJFF Arendal v/Kjetil Flakke: Erfaringer i forbindelse med kartlegging av sjøaurebekker og restaurering av vandringshindre

20:00     Middag 

 

Seminar og middag er gratis for deltakere fra FNF Agders tilsluttede organisasjoner og deres lokalforeninger. Pris kr 350 for de som ikke er tilsluttet (inkl. middag).

  

Påmelding innen 17. november til agder@fnf-nett.no eller på

telefon 918 16 471.