Strømnettet mellom Hamang i Bærum og Smestad i Oslo - konsekvenser for natur og friluftsliv

cable-1868352_1920

INVITASJON TIL MØTE 

Oslo og Omland friluftsråd, FNF Akershus og FNF Oslo inviterer, i samarbeid med Statnett, natur- og friluftsorganisasjoner i Oslo og Bærum til informasjonsmøte om den planlagte oppgraderingen av strømnettet mellom Hamang i Bærum og Smestad i Oslo og konsekvenser for natur og friluftsliv.

 

Tid: Mandag 4. november, kl. 17-19

Sted: Statnetts lokaler, Nydalen alle 33, Oslo

 

Servering: Kaffe og «kaffemat»

Saken 

Statnett SF søker NVE om konsesjon og tillatelse til ekspropriasjon for en ny cirka 12 km lang 420 kV forbindelse mellom Hamang – Bærum og Smestad transformatorstasjoner i Bærum og Oslo kommuner. Det skal bygges enten luftledning eller kabel i bakken, hvor luftledning prioriteres foran en kabelløsning. Den nye forbindelsen vil i hovedsak gjenbruke dagens trasé ved begge alternativene. Tiltaket er ledd i Nettplan Stor-Oslo, med formål om å øke kapasiteten og styrke forsyningssikkerheten i Oslo-regionen. Konsekvensutredning viser at ny forbindelse vil berøre naturverdier, friluftslivsverdier og kulturminner.

 

Høringsfrist:1. januar 2019

 

Se sakspapirer her: 

https://www.statnett.no/her-bygger-vi/region-ost/nettplan-stor-oslo/hamang-barum-smestad/

 

Meld dere på i linken nedenfor og skriv gjerne inn aktuelle problemstillinger og spørsmål i påmeldingsskjemaet.

 

PÅMELDING 

Påmeldingsfrist: onsdag 30. oktober.