FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV (FNF)

er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivs- organiasjoner på fylkes- nivå.

 

Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.  

10.12.2019 Oppdrett, villfisk, vilkårrevisjoner og pinnekjøtt

Oppdrettsfisk i Tysseelva

10. desember inviterte Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland sammen med Norske Lakseelver til status om vilkårsrevisjoner og oppdrett og konsekvenser for sjøaure og laks. Det er spennende tider for forvaltningen - trafikklyssystemet skal operasjonaliseres, det er levert et forslag til handlingsplan for at flere villaksbestander skal oppfylle kvalitetsnormen for villaks, det er foreslått forenklinger i reguleringen forurensing fra anlegg og det er oppdateringer av vannforvaltningsplanene neste år samtidig som NVE for alvor skal begynne å ekspedere vilkårsrevisjoner.

 

Nå er det bare å henge seg på, for her kommer det til å gå unna fremover. Men blir det bedre forvaltning av det?

 

Her blir det viktig å henge seg opp i det viktigste først: 

 

"Vi identifiserer blant annet lukkede oppdrettanlegg og merking av oppdrettslaks som mulige tiltak for at bestander skal nå kvalitetsnormen for villaks"

Raoul Bierach, seksjonsleder Miljødirektoratet (gjengitt i Nationen 24.11.2019)

https://www.nationen.no/nyhet/ny-plan-for-villaks-miljodirektoratet-peker-pa-lukkede-oppdrettsanlegg-og-merking-av-oppdrettslaks/

 

 

Fagmøte på Flyplassen er