Klage på vedtak om utsatt frist for idriftsettelse og forlenget konsesjon for Andmyran vindkraftverk

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Andmyran Vind AS utsatt frist for idriftsettelse av Andmyran vindkraftverk til 31.12.2021, og forlenget varighet på konsesjonen til 31.12.2051.

 

FNF Nordland har påklaget vedtaket. Les klagen her.