Klage på vedtak om oppdrett i Vegaøyene verdensarvområde

FNF Nordland klaget på Nordland fylkeskommunes tillatelse til oppdrett på lokaliteten Rørskjæran S i Vega kommune og Vegaøyene verdensarvområde.

Klagen ble sendt den 14.03.2019, les den her!