FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV (FNF)

er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivs- organiasjoner på fylkes- nivå.

 

Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.  

Fellesmøtet 2012

Fellesmøtet for FNF Troms ble avhold på Fylkeshuset i Tromsø 15. mars 2012. 14 deltagere var tilstede, fordelt på 9 ulike organisasjoner. Før møtet var det en faglig del hvor Toril Skoglund, rådgiver friluftsliv i Troms fylkeskommune, fortalte om fylkeskommunen sin rolle i friluftslivarbeidet og hvilke søkeordninger organisasjonene kan benytte seg av.
 

Saksliste.pdf
Årsmelding 2011.pdf
Årsoppgjør 2011.pdf
Resultatregnskap 2011.pdf
Arbeidsplan 2012.pdf
4-årig strategiplan 2012-2015.pdf
Regnskap 2011 - Budsjett 2012.xls
Protokoll Fellesmøtet 2012.pdf
Årsmøteuttalelse 2012.pdf