FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV (FNF)

er et samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivs- organiasjoner på fylkes- nivå.

 

Formålet med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i de enkelte fylkene.  

Fellesmøtet 2013

Fellesmøtet for FNF Troms ble avhold på Bioforsk Nord Holt i Tromsø 7. mars 2013. 11 deltagere var tilstede, fordelt på 6 ulike organisasjoner. Før møtet var det en faglig del hvor Anders Aasheim, seniorrådgiver folkehelse for Fylkesmannen i Troms, fortalte om folkehelseloven, samhandlingsreformen, folkehelse og friluftsliv og hvordan organisasjonene og kommunen kan samarbeide.
 

Saksliste 2013.pdf
Arbeidsutvalgets årsberetning 2012.pdf
Årsmelding 2012.pdf
Årsoppgjør 2012.pdf
Resultatregnskap 2012.pdf
Arbeidsplan 2013.pdf
Regnskap 2012 - Budsjett 2013.xls
Protokoll fellesmøte FNF Troms 2013.pdf
Anders Aasheim Folkehelseforedrag.ppt