Seminar "Sammen for friluftsliv og folkehelse i Indre Salten"

Cato_Solveig.jpg

I FNF Nordlands Programsatsning for folkehelse 2011-2014 ligger strategi om å styrke samarbeidet mellom kommunene og våre organisasjoner lokalt på folkehelsearbeid. Vi har valgt og jobbe med noen utvalgte pilotkommuner. Først ut er kommunene i Indre Salten som FNF Nordland nå har innledet et samarbeid med for å bygge opp en bred allianse på områdene rekruttering til friluftsliv, inkludering av inaktive grupper og helsefremmende samfunnsutvikling.

19. oktober var aktørene i Indre Salten samlet til et innledende seminar på Nasjonalparksenteret. Over 40 deltakere var til stede og rundt 15 ulike organisasjoner var representert. Et godt grunnlag å jobbe videre på.


Under ligger program for seminaret samt foredragene. Bildeinnledningene vil ikke bli lagt ut. (foto: Elin Kvamme) 

 

Invitasjon Sammen for Friluftslivs og Folkehelse i Indre Salten.pdf
Program Seminar 19.10.11.pdf
Deltakerliste seminar saltdal 19.10.11.xlsx
Roar Blom, Nordland fylkeskommune - Folkehelse og utfordringer.pdf
Cato Zahl Pedersen - Utsagn fra foredraget 19.10.11.pdf
Geir Ketil Hansen - Folkehelsepolitikk.pdf
Sylvi Katrin Brandsæther, FNF Nordland - Natur- og friluftslivsorganisasjonenes rolle i folkehelsearbeidet.pdf
Folkehelse og Aktiv transport.pdf
Presentasjon Aktiv Leir framvisning.pps