Sammen for friluftsliv og folkehelse i Indre Helgeland

~IMG_1404.jpg

For andre året på rad har FNF Nordland som del av sin folkehelsesatsning arrangert dagseminar med fokus på friluftsliv og folkehelse. I samarbeid med kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal ble seminaret også i år en suksess som satte spor hos deltakerne.

Tirsdag 30. oktober deltok over 30 påmeldte fra kommunene og frivillige organisasjoner på det som ble en innholdsrik dag i flotte omgivelser på Laksforsen turistcafé. Der fikk deltagerne blant annet høre om hvordan vi må tenke "Helse i alt vi gjør" i et lokalsamfunn, ikke minst når det kommer til arealplanlegging. Den svenske legen og grunnlegger av Bunkeflomodellen Per Gärdsell understreket at skoler og arbeidsplasser er viktige arenaer for dette arbeidet, og at det som står sentralt er daglig fysisk aktivitet.

 

Målgruppen for seminaret er de frivillige natur- og friluftslivsorganisasjonen i de tre kommunene, samt kommunepolitikere og kommunale ledere og fagpersoner som står sentralt i folkehelsearbeidet. Målsetningen er å sette fokus på utfordringene i folkehelsearbeidet, fremme samarbeidet mellom frivillig og offentlig sektor og synliggjøre naturens og friluftslivets viktige rolle og betydelige potensial. Dette skal bidra til bedre folkehelse gjennom økt rekruttering til friluftsliv og vern og tilrettelegging for natur- og friluftsopplevelser i nærmiljøet. Med seminaret ønsker vi å bidra til å skape en arena for samarbeid mellom kommunene og de frivillige organisasjonene på områder som rekruttering til friluftsliv, inkludering av inaktive grupper og helsefremmende samfunnsutvikling. Se mediaomtalen fra Helgeland Arbeiderblad.


Dagseminar Friluftsliv og Folkehelse Indre Helgeland 30 okt.pdf
Program dagseminar 30.10.12.doc
IMG_1405.jpg
IMG_1420.jpg
IMG_1433.jpg
IMG_1438.jpg
IMG_1414.jpg