Hva skjer i 2019?

I menyvalg, Lokale FNF finner du informasjon om og referater fra møter i FNF Stavanger og FNF Haugalandet. Referater fra FNF-R styremøter er under Saksdokumenter, Arbeidsutvalg.  

 

Samling med årsmøte og seminar fant sted 18. - 19. januar. Les mer i neste sak.

 

Datoer for vårens styremøter legges ut her snart.

Saker kan sendes til koordinator eller til styrerepresentanter.

 

Mye annet skjer i Rogaland og flere steder og oppdateres her etterhvert

I år er Villaksens år 2019 - følg med på kalenderen der.

Det og andre møter, seminarer og konferanser som er relevante for organisasjonene:

Konferanser, seminarer, arrangement, samlinger