Hva skjer?

Datoer for høstens møter 

 

FNF Rogaland styremøter 

2. september

28. oktober

2. desember

 

FNF Stavanger faglig råd 

16. september

11. november

 

Møtene er på mandager og starter som regel kl. 15, oftest hos Ryfylke friluftsråd. Møtene er åpne men fint å ta kontakt for å bekrefte tid og sted.

 

Saker kan sendes til koordinator eller til styrerepresentanter.

Innkallinger og referater finnes under 'saksdokumenter', 'arbeidsutvalg'

 

Årsmøte og samling 2020 

Tentativt - 17. - 18. januar (bekreftes i høst)

 

 

Konferanser, seminarer, arrangement, samlinger