Hva skjer?

Møtedatoer 

 

FNF Rogaland styremøter 

2. desember

 

FNF Stavanger faglig råd 

11. november

 

Møtene er på mandager og starter som regel kl. 15, oftest hos Ryfylke friluftsråd. Møtene er åpne men fint å ta kontakt for å bekrefte tid og sted.

 

Saker kan sendes til koordinator eller til styrerepresentanter.

Innkallinger og referater finnes under 'saksdokumenter', 'arbeidsutvalg'

 

Årsmøte og samling 2020 

10. - 11. januar

 

 

Konferanser, seminarer, arrangement, samlinger   

 

7. november – Naturviterforum: Naturens umistelige mangfold på Stratos i Oslo*

13. november – Fylkesmannens Plan- og bygningsrettskonferanse i Stavanger, Atlantic Hall

28. november - Seminar om villaks og sjøaurens framtid , Sola, v. NJFF Rogaland*